Help Our Work
Help Our Work
DONATE

درباره رسانه رخشانه


رسانه‌ی رخشانه در سال ۱۳۹۹ تاسیس شد؛ این رسانه یک رسانه مستقل است که موضوعات مرتبط با حوزه زنان را در بخش داخلی و بین‌المللی، پوشش می‌دهد.
رسانه‌ی رخشانه، با درک فضای حاکم در جامعه افغانستان آغاز به فعالیت کرده است، تا همگام با زمان و در حمایت از زنان در سراسر افغانستان، در امر اطلاع رسانی از وضعیت موجود، تحکیم دموکراسی، برابری و عدالت سهم گرفته و از رخداد حوزه زنان، اطلاع‌رسانی کرده و گامی برای ترمیم و منسوخ کردن باورهای زن‌ستیزانه بردارد.
قرار است رخشانه در حوزه زنان در همه ولایت‌های افغانستان، در بخش‌های آگاهی‌دهی، اطلاع‌رسانی، تحلیل، پژوهش فعالیت نماید.

در لینک زیر بیشتر در مورد رسانه‌ی رخشانه بخوانید:
https://rukhshana.com/why-the-name-rukhshana-2

سیاست رسانه‌ رخشانه

رسانه‌ی رخشانه در روشنایی قانون رسانه‌های همگانی کشور و با باورمندی به اصل آزادی بیان، خواهان تقویت دموکراسی، مردم‌سالاری و آزادی‌های حقوق بشری در افغانستان است.
رخشانه همواره از دستآوردهای دولت و مردم و به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه افغانستان «زنان» پشتبانی کرده و متعهد به حفظ ارزش‌های مردم‌سالاری و حقوق بشری، است.
رسانه‌ی رخشانه سعی می‌کند در بخش خبر و موضوعات مرتبط به زنان، اطلاع رسانی سریع، دقیق و غیرجانبدارانه، داشته باشد.

رخشانه از تمامی زنان در سراسر افغانستان دعوت می‌کند تا در مورد چالش‌ها و فرصت‌های فرا راه شان بنویسند تا از این طریق با همدیگر حرف بزنیم. ما باورمند به این هستیم که تا زمانی در مورد چالش‌ها حرف زده نشود، راه حلی پیدا نخواهد شد.
رسانه‌ی رخشانه در مقابل نشر مطالب وارده، مسئولیت ندارد و صرف یک پلت‌فرمی برای بازتاب و نشر دیدگاه و تحلیل‌های زنان از سراسر افغانستان، می‌باشد.


صاحب امتیاز:

زهرا جویا | zahra.joya@rukhshana.com

هیات امناء:

هیات امناء رسانه‌ی رخشنانه

ایمیل:

info@rukhshana.com

rukhshana.af@gmail.com