چرا زنان خبرنگار در بامیان حرفه‌ی خبرنگاری را ترک می‌کنند؟

بیشتر خبرنگاران به‌خصوص زنان در بامیان به‌شکل آماتور خبرنگاری می‌کنند. در این ولایت هیچ دانشکده‌ی خبرنگاری وجود ندارد، تا علاقه‌مندان رشته‌ی خبرنگاری آن را به‌شکل حرفه‌ای و علمی فرا بگیرند.

بخوانید...

اخبار

چرا زنان خبرنگار در بامیان حرفه‌ی خبرنگاری را ترک می‌کنند؟

بیشتر خبرنگاران به‌خصوص زنان در بامیان به‌شکل آماتور خبرنگاری می‌کنند. در این ولایت هیچ دانشکده‌ی خبرنگاری وجود ندارد، تا علاقه‌مندان رشته‌ی خبرنگاری آن را به‌شکل حرفه‌ای و علمی فرا بگیرند.

بخوانید...

تحلیل

تجلیل از روز سرباز؛ کسی از حال خانواده یک شهید امنیتی خبر دارد؟

از زنی که او حالا دیگر یک زن جوان نیست بل گوسفندی است که گرگ‌های زیادی منتظر فرصتی برای دریدنش هستند تا تکه‌های گوشت تنش را به دندان هوس بکشند. از زنی که او بعد از همسرش دیگر قربانی است، طعمه است، ارثیه‌ای است که از همسرش باقی مانده برای مردان فامیل و اقوام‌اش .

جهان زیر چادری/برقع

در چوکی پشت‌سر موتر تونس نشسته بودم. همین که راننده صدا کرد " علی مردان،" زن چادری‌/ برقع‌پوشی که کنارم نشسته بود صدا کرد "پایان می‌شوم." راننده در گوشه‌ای از سرک توقف کرد و چوکی را به طرف خودش کشید تا آن خانم پیاده شود. هنگامی که او پیاده می‌شد، پاهایش به چادری‌اش پیچ خورد و از فاصله‌ی نیم متری...

«مادرم سرباز خط نخست جنگ با گرسنگی در زمان رژیم طالبان بود»

هیچ نوع کالایی به این مناطق نمی‌رسید و تمام راه‌ها بسته بود. مردم میان دو کوه بدون هیچ‌گونه امکاناتی زندانی بودند. سال‌های اول مردم اندک ذخیره‌ای که داشتند را خوردند و کاشتند. اما در سال دوم و سوم و همین‌طور تا چندین سال، حتی دانه‌ای در بساط نداشتند تا در زمین‌های شان بکارند.

فرمان رهبرطالبان؛ اعضای ارشد این گروه از انتخاب چند همسر خودداری کنند

این فرمان در دو صفحه که به نام ملا هبت الله، رهبر طالبان افغانستان صادر شده، ازدواج دوم، سوم یا چهارم را منع نمی‌کند، اما هشدار می‌دهد که مبالغ هنگفت که خرج مراسم ازدواج می‌شود، ممکن است سبب درازشدن زبان دشمنان طالبان شود.

پرخواننده‌ترین‌ها

گزارش‌ها