همسر و کودکان یکی از سربازان کشته شده ارتش ملی در مغاره زندگی می‌کنند

پروین زن ۳۸ساله که سیمای او زن ۵۰ساله را نشان می‌دهد، شش فرزند دارد که بزرگ‌ترین آن‌ها تازه به سن قانونی‌اش رسیده است. ظاهر پریشان و حیران پروین حاکی از آن است که او تلاش می‌کند، برای فرزندانش هم پدر و هم مادر شود، آن‌هم...

بخوانید...

اخبار

همسر و کودکان یکی از سربازان کشته شده ارتش ملی در مغاره زندگی می‌کنند

پروین زن ۳۸ساله که سیمای او زن ۵۰ساله را نشان می‌دهد، شش فرزند دارد که بزرگ‌ترین آن‌ها تازه به سن قانونی‌اش رسیده است. ظاهر پریشان و حیران پروین حاکی از آن است که او تلاش می‌کند، برای فرزندانش هم پدر و هم مادر شود، آن‌هم با دستان خالی و بی‌پناه. 

بخوانید...

تحلیل

ترس و نگرانی؛ چرا دستاوردهای بیست سال اخیر زنان در معرض تهدید قرار دارد؟

ما برای آزادی ابتدایی یک انسان قرن بیست یک در مدت زمان بی‌وقفه جنگیدیم و بارها به زمین خوردیم. اگر اکنون این دستاوردها در معرض خطر قرار بگیرد، یک نسل مطلق از دختران افغانستان پس از ما با چالش، دشواری‌های و نابرابری‌های مضاعف مواجه می‌شوند.

آگاهی «زنانه» در برابر آگاهی «فمینیستی»

آگاهی در مورد روابط نابرابر جنسیتی در «جوامع اسلامی» به پیش از آشنایی با فمینیسم غربی برمی‌گردد. بر اساس شواهد محدودی که در دسترس است، در آثار شماری از زنان طبقات بالا درجات مختلفی از بیزاری از سلطه‌ی ظالمانه‌ی مردان و همچنین مطالبه‌ی عدالت در برخورد با زنان دیده می‌شود.

زنان چگونه به مالکیت مردان در آمدند؟

با پیشرفت شیوه تولید و ایجاد کشاورزی، محدوده‌ی خانگی و کشت‌وزرع بر روی زمین، نیروی کار ارزش یافت و این‌که کدام یک از طرفین بعد از ازدواج به خانه همسر خود می‌رود، برای طایفه دو طرف مهم گشت. زیرا برای مثال، وقتی زن به خانه شوهر خود می‌رود طایفه داماد می‌توانست از این نیروی کار استفاده کند.

پرخواننده‌ترین‌ها

گزارش‌ها

همسر و کودکان یکی از سربازان کشته شده ارتش ملی در مغاره زندگی می‌کنند

پروین زن ۳۸ساله که سیمای او زن ۵۰ساله را نشان می‌دهد، شش فرزند دارد که بزرگ‌ترین آن‌ها تازه به سن قانونی‌اش رسیده است. ظاهر پریشان و حیران پروین حاکی از آن است که او تلاش می‌کند، برای فرزندانش هم پدر و هم مادر شود، آن‌هم با دستان خالی و بی‌پناه. 

ماه‌گل بی‌جا شده و زخمی از ولسوالی غوریان هرات

حدود یک ماه قبل وقتی جنگ بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی غوریان ولایت هرات اوج می‌گیرد، خانه‌های بسیاری زیر هاوان هموار می‌شود. ماه‌گل زن جوانی که خانه‌اش را جنگ ویران کرده و او در آن لحظه‌ای که خانه‌ی گلی‌اش فرو می‌ریزد با بدن زخمی سعی می‌کند کودکانش را نجات بدهد.