زنان دست‌فروش در بلخ: طالبان از ما اخاذی می‌کنند

مقابل شفاخانه‌ی حوزوی ابوعلی سینای بلخی، جایی‌که پس از روی کار آمدن دوباره‌ی طالبان، محل کار شمار زیادی از زنان دست‌فروش در بلخ است. این زنان در هوای گرم و سرد شهر مزارشریف از بام تا شام سرگرم فروش لباس و وسایل دست دوم هستند...

بیشتر بخوانید

اخبار

پوشش ویژه

زنان دست‌فروش در بلخ: طالبان از ما اخاذی می‌کنند

مقابل شفاخانه‌ی حوزوی ابوعلی سینای بلخی، جایی‌که پس از روی کار آمدن دوباره‌ی طالبان، محل کار شمار زیادی از زنان دست‌فروش در بلخ است. این زنان در هوای گرم و سرد شهر مزارشریف از بام تا شام سرگرم فروش لباس و وسایل دست دوم هستند تا به گفته‌ی خود شان، لقمه‌ی نانی برای فرزندان خود پیدا کنند.

بیشتر بخوانید

رسانه رخشانه را حمایت کنید

دنبال کنید

دسترسی سریع

تحلیل و ترجمه

حاکمیت طالبان و آپارتاید جنسیتی در افغانستان

وضیعت زنان در افغانستان بعد از پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱ تغییر دراماتیک داشت. سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی طالبان و حذف سیستماتیک زنان و دختران در داخل افغانستان، توسط گروه طالبان چالش بزرگی برای به رسمیت شناختن طالبان از جانب کشور‌هایی که حداقل در صحنه‌ی سیاسی و به قدرت رساندن طالبان و نقش اساسی موافقت‌نامه دوحه داشتند، محسوب می‌گردد.

پهلوهای تاریک انزوای اجتماعی و حذف زنان توسط طالبان

جوامع مختلف اسلامی در طول تاریخ، نسبت به حضور زنان در جامعه رفتارهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند. در برخی از این جوامع، زن هیچ نوع ارتباطی با دنیای بیرون نداشته؛ اما در جامعه‌ی افغانستان تا قبل از تسلط طالبان، تا حدودی رابطه‌ی عادی میان زن و جامعه وجود داشت. هرچند این رابطه نیز افت‌وخیزهایی داشته و در بعضی دوره­ها...

هنر به رسم اعتراض

بعداز سقوط دولت جمهوری و روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان؛ ذهن اکثر مردم به روزگاری کشانیده می‌شود که داشتن تلویزیون و شنیدن موسیقی جرم و حرام تلقی می‌شد و مجازاتی را نیز در پی داشت.

پرخواننده‌ترین‌ها

گزارش‌ها

زنان دست‌فروش در بلخ: طالبان از ما اخاذی می‌کنند

مقابل شفاخانه‌ی حوزوی ابوعلی سینای بلخی، جایی‌که پس از روی کار آمدن دوباره‌ی طالبان، محل کار شمار زیادی از زنان دست‌فروش در بلخ است. این زنان در هوای گرم و سرد شهر مزارشریف از بام تا شام سرگرم فروش لباس و وسایل دست دوم هستند تا به گفته‌ی خود شان، لقمه‌ی نانی برای فرزندان خود پیدا کنند.

دختران هرات و کابوس ازدواج‌‌های اجباری طالبان

یسرا(مستعار) شب‌هنگام این پیام را از طریق واتساپ دریافت کرد. پیام از سوی یکی از نیروهای طالبان در هرات فرستاده شده بود. این عضو طالبان، شماره‌ی تماس و آدرس محل زنذگی یسرا را از بایگانی پیشینه‌ی کارش در یکی از اداره‌های دولتی برداشته بود. این پیام زندگی را برای یسرا به کابوس تبدیل کرد.