تنها دو قضیه در کمیته‌ی آزار و اذیت جنسی در بامیان به‌ثبت رسیده است

در سال ۱۳۹۵، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال توسط مجلسین شورای ملی تصویب و در جریده رسمی این قانون به نشر رسید. قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در ۹ فصل و ۵۳ ماده به تصویب رسیده است؛ اما به...

بخوانید...

اخبار

تنها دو قضیه در کمیته‌ی آزار و اذیت جنسی در بامیان به‌ثبت رسیده است

در سال ۱۳۹۵، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال توسط مجلسین شورای ملی تصویب و در جریده رسمی این قانون به نشر رسید. قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در ۹ فصل و ۵۳ ماده به تصویب رسیده است؛ اما به دلیل این‌که زنان در محل کار و اماکن عامه بیشتر مورد تبعیض و اذیت و آزار قرار می‌گیرند،

بخوانید...

تحلیل

آگاهی «زنانه» در برابر آگاهی «فمینیستی»

آگاهی در مورد روابط نابرابر جنسیتی در «جوامع اسلامی» به پیش از آشنایی با فمینیسم غربی برمی‌گردد. بر اساس شواهد محدودی که در دسترس است، در آثار شماری از زنان طبقات بالا درجات مختلفی از بیزاری از سلطه‌ی ظالمانه‌ی مردان و همچنین مطالبه‌ی عدالت در برخورد با زنان دیده می‌شود.

زنان چگونه به مالکیت مردان در آمدند؟

با پیشرفت شیوه تولید و ایجاد کشاورزی، محدوده‌ی خانگی و کشت‌وزرع بر روی زمین، نیروی کار ارزش یافت و این‌که کدام یک از طرفین بعد از ازدواج به خانه همسر خود می‌رود، برای طایفه دو طرف مهم گشت. زیرا برای مثال، وقتی زن به خانه شوهر خود می‌رود طایفه داماد می‌توانست از این نیروی کار استفاده کند.

به مناسبت روز جهانی قاعدگی؛ دردی که هیچ چیز دارو‌اش نیست جز یک خلوتگاه دنج

با نوشتن این متن نمی‌خواهم از طبیعی بودن قاعدگی شکایت کنم و آن را به چالش بکشم چون این حالت طبیعی یک زن است؛ اما از همه خانواده‌ها صمیمانه تقاضا دارم که وقتی زنی یا دختری درگیر مریضی ماهوارش بود او را درک کنید. به خرده‌گیری‌هایش گیر ندهید.

ضربه‌های شلاق و نگاه‌های خاموش

بلکه مهم این است که زنی یکه و تنها در میدانی کاملا مردانه که همه سنگ مسلمانی را بر سینه می‌کوبند، مورد ضربه‌های دردناک شلاق قرار می‌گیرد و این صحنه با کمال بی‌شرمی، فیلم‌برداری نیز می‌شود. جایی که مدرنیته به سنت پدرسالار دست و بازو می‌دهد تا ستم بالای زنان را بیشتر پخش و بازتولید کند.

پرخواننده‌ترین‌ها

گزارش‌ها

تنها دو قضیه در کمیته‌ی آزار و اذیت جنسی در بامیان به‌ثبت رسیده است

در سال ۱۳۹۵، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال توسط مجلسین شورای ملی تصویب و در جریده رسمی این قانون به نشر رسید. قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در ۹ فصل و ۵۳ ماده به تصویب رسیده است؛ اما به دلیل این‌که زنان در محل کار و اماکن عامه بیشتر مورد تبعیض و اذیت و...

تقلا برای مبارزه مشترک با کرونا؛ گروهی از دانشجویان دستگاه تولید آکسیجن ساختند

سازنده گان این وسیله می‌گویند این دستگاه با برق شهری و حتی باطری کار می‌کند و همزمان توانایی تامین آکسیجن دو بیمار را دارد. گروه نه نفره متشکل از 6 دانشجوی دختر دانشکده‌ی کامپیوتر ساینس دانشگاه هرات سازندگان این دستگاه هستند.