Help Our Work
Help Our Work
DONATE

ساکنان «خارقول» در حصر خانگی؛ طالبان در پنجاب بامیان به دنبال چیست؟

منابع مردمی از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان می‌گویند که طالبان از چند روز به این‌سو، در حال حفاری یک مقبره«زیارت‌گاهی» واقع در روستای«پای کوتل جمالی تربلاق»، از مربوطات منطقه‌ی«خارقول» هستند. در عین حال، افراد مسلح این گروه ساکنان منطقه را در حصر خانگی قرار داده‌اند.

بیشتر بخوانید

اخبار

پوشش ویژه

ساکنان «خارقول» در حصر خانگی؛ طالبان در پنجاب بامیان به دنبال چیست؟

منابع مردمی از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان می‌گویند که طالبان از چند روز به این‌سو، در حال حفاری یک مقبره«زیارت‌گاهی» واقع در روستای«پای کوتل جمالی تربلاق»، از مربوطات منطقه‌ی«خارقول» هستند. در عین حال، افراد مسلح این گروه ساکنان منطقه را در حصر خانگی قرار داده‌اند.

بیشتر بخوانید

تحلیل و ترجمه

دوسالگی حاکمیت طالبان و خطر عادی‌شدن یک وضعیت رادیکال

هرچه وضعیت برای طالبان و مردم افغانستان عادی می‌‎شود تجربه‌ای زنان از زندگی غیرعادی‌تر و غیرقابل تحمل‌تر می‌شود. هر روزی که وضعیت کنونی استمرار پیدا می‌کند زنان یک روز سرکوب بیشتری تحمل می‌کنند

دوسالگی سقوط کابل و مرحله‌ی جدید مبارزات زنان

دو سال پس از سقوط کابل و راه‌یافتن طالبان به ارگ، زندگی زنان در افغانستان به صورت کامل زیر و رو شد. در تاریخ جوامع بشری سرکوب سیستماتیک زنان و حذف کامل آنان از جامعه، آن‌گونه که در این بازه‌ی زمانی در افغانستان اتفاق افتاده است، نظیر ندارد.

زن، زندان؛ زندگی

در جغرافیای ما، زن‌ بودن معادل رنج ‌کشیدن است. زن در هر قالبی، تار و پودش را با غم بافته است. مادر بودن اما، هر دردی را ضرب در خودش می‌کند. زنی‌که مادر می‌شود، در کنار سایر غصه‌های زنانه، رنجِ مادرانگی را هم متحمل می‌شود.

زن‌نامه و کیستی زن در افغانستان

زن‌نامه جدیدترین اثر یعقوب یسنا است ‌که پس از چیره شدن طالبان بر افغانستان منتشر شده است. این اثر حاوی مطالب جان‌دار و مهمی است ‌که تا کنون چندان به آن‌ها پرداخته نشده و ظاهرا یعقوب یسنا از اولین کسانی است که از آن‌ها می‌گوید. یعقوب یسنا نخستین مردی است که در افغانستان به‌ چنین مسایل مهم و ناحل شده‌ای...

پرخواننده‌ترین‌ها

گزارش‌ها

ساکنان «خارقول» در حصر خانگی؛ طالبان در پنجاب بامیان به دنبال چیست؟

منابع مردمی از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان می‌گویند که طالبان از چند روز به این‌سو، در حال حفاری یک مقبره«زیارت‌گاهی» واقع در روستای«پای کوتل جمالی تربلاق»، از مربوطات منطقه‌ی«خارقول» هستند. در عین حال، افراد مسلح این گروه ساکنان منطقه را در حصر خانگی قرار داده‌اند.

ناامیدی خواهران دانش‌آموز؛ «فروختن کتاب‌هایم مثل این است که آرزوهایم را بفروشم»

ساعت ۱۰ صبح یک روز خزانی، دو دختر قدونیم‌قد که ماسک پوشیده و سر تاپای شان را با لباس سیاه پوشانده‌اند، در نزدیکی کتاب‌فروشی بیهقی در مرکز شهر مزار شریف ایستاده‌اند. هر دو خریطه‌های پلاستیکی سنگینی را با خود حمل می‌کنند.