ماه‌گل؛ زنی با یک زخم از هر جنگ افغانستان

کودکی که بلوغ جسمی‌اش هم‌زمان با تولد اولین فرزندش بوده، اکنون دو فرزند دارد و همسرش در جنگی بین مجاهدین و روس‌ها در حومه‌ی شهر ایبک کشته شده است. زنی با موهای خاکستری و صورت چروک افتاده، روایت چهل ساله‌اش را می‌گوید.

بیشتر بخوانید

اخبار

تجمع اعتراضی کارمندان پیشین وزارت امور زنان در کابل: زنان شاغل به کارشان برگردند

شماری از کارمندان پیشین وزارت امور زنان در یک تجمع اعتراضی در مقابل وزارت «دعوت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، برای احقاق حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌شان دادخواهی کردند.

بیشتر بخوانید

پوشش ویژه

ماه‌گل؛ زنی با یک زخم از هر جنگ افغانستان

کودکی که بلوغ جسمی‌اش هم‌زمان با تولد اولین فرزندش بوده، اکنون دو فرزند دارد و همسرش در جنگی بین مجاهدین و روس‌ها در حومه‌ی شهر ایبک کشته شده است. زنی با موهای خاکستری و صورت چروک افتاده، روایت چهل ساله‌اش را می‌گوید.

بیشتر بخوانید

تحلیل

ترس و نگرانی؛ چرا دستاوردهای بیست سال اخیر زنان در معرض تهدید قرار دارد؟

ما برای آزادی ابتدایی یک انسان قرن بیست یک در مدت زمان بی‌وقفه جنگیدیم و بارها به زمین خوردیم. اگر اکنون این دستاوردها در معرض خطر قرار بگیرد، یک نسل مطلق از دختران افغانستان پس از ما با چالش، دشواری‌های و نابرابری‌های مضاعف مواجه می‌شوند.

آگاهی «زنانه» در برابر آگاهی «فمینیستی»

آگاهی در مورد روابط نابرابر جنسیتی در «جوامع اسلامی» به پیش از آشنایی با فمینیسم غربی برمی‌گردد. بر اساس شواهد محدودی که در دسترس است، در آثار شماری از زنان طبقات بالا درجات مختلفی از بیزاری از سلطه‌ی ظالمانه‌ی مردان و همچنین مطالبه‌ی عدالت در برخورد با زنان دیده می‌شود.

زنان چگونه به مالکیت مردان در آمدند؟

با پیشرفت شیوه تولید و ایجاد کشاورزی، محدوده‌ی خانگی و کشت‌وزرع بر روی زمین، نیروی کار ارزش یافت و این‌که کدام یک از طرفین بعد از ازدواج به خانه همسر خود می‌رود، برای طایفه دو طرف مهم گشت. زیرا برای مثال، وقتی زن به خانه شوهر خود می‌رود طایفه داماد می‌توانست از این نیروی کار استفاده کند.

پرخواننده‌ترین‌ها

گزارش‌ها

ماه‌گل؛ زنی با یک زخم از هر جنگ افغانستان

کودکی که بلوغ جسمی‌اش هم‌زمان با تولد اولین فرزندش بوده، اکنون دو فرزند دارد و همسرش در جنگی بین مجاهدین و روس‌ها در حومه‌ی شهر ایبک کشته شده است. زنی با موهای خاکستری و صورت چروک افتاده، روایت چهل ساله‌اش را می‌گوید.