علامت: جنسیت

بدن زن

چه کسی مالک بدن زن است؟

بنابراین زنان نمی‌توانستند از برقراری رابطه جنسی با همسر خود امتناع کنند. زنان برده نیز نمی‌توانستند درخواست رابطه جنسی از ...