علامت: خشونت جنسی

بدن زن

چه کسی مالک بدن زن است؟

بنابراین زنان نمی‌توانستند از برقراری رابطه جنسی با همسر خود امتناع کنند. زنان برده نیز نمی‌توانستند درخواست رابطه جنسی از ...